Tháng Mười 6

by Tuevy305

Phụ nữ hi sinh bao nhiêu là đủ?
Tôi có thói quen hay bắt chuyện với mọi người tôi gặp dù lạ hay quen để hiểu hơn về cuộc sống muôn màu muôn vẻ.
 
Hôm trước cả khu nhà tôi bị chập cầu dao điện, anh chị con cô chủ nhà thì đi vắng có mỗi bác gái ở nhà mà chúng tôi thì cũng chẳng biết đường nào mà lần điện với đóm, thế là tôi một con bé chẳng chịu ngồi yên lại chạy xuống sân nhà ngồi hóng gió biết đâu gặp ai buôn chuyện.
 
Ngồi một lúc Chị gái cô chủ nhà đâu khoảng 60-65 tuổi đến ngồi cùng hỏi tôi đủ thứ nào là cháu năm nay bao nhiêu tuổi? làm ở đâu? Rồi cô bảo đời con gái ngắn lắm lại phải hi sinh rất nhiều, ngày xưa cô làm giảng viên sinh học ở đại học Sư Phạm 2 mãi dưới Xuân Hoà cả khoa cô rất nhiều người xinh giỏi mà khó lấy chồng vì thời đó thanh niên thì đi bộ đội rồi đi xung phong hết chẳng còn ai chỉ còn các chị em phụ nữ với nhau, mà dưới này thì làm gì có ai đâu.
 
Làm mấy năm dưới này cô xin chuyển công tác về làm cho văn phòng chính phủ được 6 năm đến lúc Cô lấy chồng 33 tuổi thì nghỉ việc hẳn ở nhà đẻ rồi trông 3 đứa con, sau này con lớn đi làm một hai năm chồng lại hay ốm vặt thế là nghỉ ở nhà chăm chồng và mẹ chồng đến giờ. Cũng chỉ thỉnh thoảng đi làm thêm chút xíu nói chung chỉ quanh quẩn chồng con gia đình.
 
Thế mới thấy hoá ra đời con gái thật là ngắn, có khi chẳng kịp làm gì đã vội già, chẳng kịp sống trải nghiệm, chẳng kịp báo hiếu bố mẹ, chẳng kịp sống cho riêng mình. Nhiều lúc cứ nghĩ mình 26 -27 tuổi còn trẻ mà thực ra lại chẳng còn trẻ nữa, chớp mắt chưa làm được gì đã già.
__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"62516":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"62516":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"62516":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"804be":{"name":"Main Accent","parent":-1},"63c2f":{"name":"Accent Dark","parent":"804be","lock":{"saturation":1,"lightness":1}}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"804be":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"},"63c2f":{"val":"rgb(34, 46, 62)","hsl_parent_dependency":{"h":216,"l":0.19,"s":0.29}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"804be":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45,"a":1}},"63c2f":{"val":"rgb(35, 47, 65)","hsl_parent_dependency":{"h":216,"s":0.29,"l":0.19,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Previous Article
__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"804be":{"name":"Main Accent","parent":-1},"63c2f":{"name":"Accent Dark","parent":"804be","lock":{"saturation":1,"lightness":1}}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"804be":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"},"63c2f":{"val":"rgb(34, 46, 62)","hsl_parent_dependency":{"h":216,"l":0.19,"s":0.29}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"804be":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45,"a":1}},"63c2f":{"val":"rgb(35, 47, 65)","hsl_parent_dependency":{"h":216,"s":0.29,"l":0.19,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Next Article

share this

Đọc thêm về Tuệ Vy

VIẾT CHO NHỮNG NGÀY CHÊNH VÊNH

CÓ MỘT TUỔI TRẺ NHƯ THẾ…..

LÁ THƯ GỬI CHO BẢN THÂN CỦA 5 NĂM SAU.

Title Goes Here


Get this Free E-Book

Use this bottom section to nudge your visitors.

>