Tháng Chín 22

by Tuevy305

Mỗi thời điểm hãy tìm ra cho mình một mục tiêu sống, một lý tưởng của cuộc đời và cố gắng sống hết mình với nó, thực hiện nó. Nhiều người bảo tôi rằng con gái có nhất thiết phải vậy không? Mà chẳng bao giờ nghĩ rằng nếu tôi không có mục tiêu sống tôi sẽ thế nào?

Tôi đã từng có một khoảng thời gian, sống chẳng đặt mục tiêu gì cho mình hết, dù nó chỉ kéo dài vài tuần, vì lúc ấy tôi có một công việc, một mức lương ổn, cũng vừa hoàn thành một số mục tiêu học tập của bản thân. Mỗi ngày đi làm về tôi lúc thì ngồi lúc thì nằm vật vờ xem phim. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai rồi mấy ngày đầu thì ok nhưng sau đó là những ngày tôi chán nản. Tôi chợt nhận ra rằng có mục tiêu quan trọng đến nhường nào, dù để cố gắng đạt được nó là sự kỷ luật, là sự cô đơn, là sự đánh đổi bản thân, là những giọt nước mắt tủi thân tự lau. Và sau tất cả thì tôi thấy mình hạnh phúc. Vậy nên tôi dần học được cách bỏ qua rào cản, bỏ qua những câu nói làm mình tổn thương… gái sao phải quá vất vả, sao phải khổ như vậy … rồi bala balaa…..Bởi tôi hiểu, mình là ai và mình cần gì?

Cuộc đời này sẽ chẳng ai hiểu bạn hơn chính bạn, vậy nên cứ sống là chính mình làm những thứ bạn muốn!

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"62516":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"62516":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"62516":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"804be":{"name":"Main Accent","parent":-1},"63c2f":{"name":"Accent Dark","parent":"804be","lock":{"saturation":1,"lightness":1}}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"804be":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"},"63c2f":{"val":"rgb(34, 46, 62)","hsl_parent_dependency":{"h":216,"l":0.19,"s":0.29}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"804be":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45,"a":1}},"63c2f":{"val":"rgb(35, 47, 65)","hsl_parent_dependency":{"h":216,"s":0.29,"l":0.19,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Previous Article
__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"804be":{"name":"Main Accent","parent":-1},"63c2f":{"name":"Accent Dark","parent":"804be","lock":{"saturation":1,"lightness":1}}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"804be":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"},"63c2f":{"val":"rgb(34, 46, 62)","hsl_parent_dependency":{"h":216,"l":0.19,"s":0.29}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"804be":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45,"a":1}},"63c2f":{"val":"rgb(35, 47, 65)","hsl_parent_dependency":{"h":216,"s":0.29,"l":0.19,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Next Article

share this

Đọc thêm về Tuệ Vy

VIẾT CHO NHỮNG NGÀY CHÊNH VÊNH

CÓ MỘT TUỔI TRẺ NHƯ THẾ…..

PHỤ NỮ HI SINH BAO NHIÊU LÀ ĐỦ?

Title Goes Here


Get this Free E-Book

Use this bottom section to nudge your visitors.

>