Tháng Mười Một 25

by Tuevy305

7 Cách thay đổi bản thân để sống hạnh phúc. Hạnh phúc là một trong những tài sản vô giá nhất mà chúng ta có. Nếu bạn không vui vẻ thì cuộc đời sẽ trở nên thật buồn tẻ, vô nghĩa. Vậy làm thế nào để chúng ta trở nên hạnh phúc? Không có một cây đũa thần nào có thể giúp bạn hạnh phúc nhưng có một số điều có thể giúp bạn làm được điều đó. Hôm nay mình quyết định làm video này để đánh dấu một ngày thật sự muốn thay đổi bản thân để trở nên tốt hơn và sống có ý nghĩa hơn. Và cần thay đổi bản thân như thế nào để sống vui vẻ hạnh phúc và bí quyết của nó là gì? Hãy cùng đón xem video này nhé!

#dopi360 #dopi #tuevy #7cachthaydoibanthan #desonghanhphuc

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"62516":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"62516":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"62516":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"804be":{"name":"Main Accent","parent":-1},"63c2f":{"name":"Accent Dark","parent":"804be","lock":{"saturation":1,"lightness":1}}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"804be":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"},"63c2f":{"val":"rgb(34, 46, 62)","hsl_parent_dependency":{"h":216,"l":0.19,"s":0.29}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"804be":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45,"a":1}},"63c2f":{"val":"rgb(35, 47, 65)","hsl_parent_dependency":{"h":216,"s":0.29,"l":0.19,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Previous Article
__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"804be":{"name":"Main Accent","parent":-1},"63c2f":{"name":"Accent Dark","parent":"804be","lock":{"saturation":1,"lightness":1}}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"804be":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"},"63c2f":{"val":"rgb(34, 46, 62)","hsl_parent_dependency":{"h":216,"l":0.19,"s":0.29}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"804be":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45,"a":1}},"63c2f":{"val":"rgb(35, 47, 65)","hsl_parent_dependency":{"h":216,"s":0.29,"l":0.19,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Next Article

share this

Đọc thêm về Tuệ Vy

Hầu hết người mới chạy bộ KHÔNG BIẾT những điều này nên họ không chạy được xa hơn

8 Bài học dành cho NGƯỜI KHỞI NGHIỆP nếu không muốn THẤT BẠI

Tôi đã vượt qua những ÁP LỰC KINH DOANH nhờ xem các video của thầy Phạm Thành Long

Title Goes Here


Get this Free E-Book

Use this bottom section to nudge your visitors.

>