Tháng Mười Một 24

by Tuevy305

8 Bài học dành cho người khởi nghiệp nếu không muốn thất bại

1. Khách hàng không thể nói cho bạn biết họ cần gì.

2. Chuyên gia thì chưa chắc đã giúp được cho bạn

3. Thử thách càng lớn, thành quả càng cao.

4. Luôn luôn đổi mới.

5. Đặt hiệu quả công việc lên hàng đầu.

6. Giá trị hơn giá thành.

7. Cần thuê những người giỏi để phát triển.

8. Hãy tung ra sản phẩm ngay cả khi nó còn chưa hoàn hảo.

Đó chính là 8 bài học cho bạn khi khởi nghiệp từ 2 bàn tay trắng để hành trình khởi nghiệp của bạn có thể trở nên dễ dàng hơn, nó sẽ giúp thay đổi cuộc đời bạn và khởi nghiệp thành công!

#dopi360 #dopi #tuevy #8baihocchonguoikhoinghiep #neukhongmuonthatbai

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"62516":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"62516":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"62516":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"804be":{"name":"Main Accent","parent":-1},"63c2f":{"name":"Accent Dark","parent":"804be","lock":{"saturation":1,"lightness":1}}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"804be":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"},"63c2f":{"val":"rgb(34, 46, 62)","hsl_parent_dependency":{"h":216,"l":0.19,"s":0.29}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"804be":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45,"a":1}},"63c2f":{"val":"rgb(35, 47, 65)","hsl_parent_dependency":{"h":216,"s":0.29,"l":0.19,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Previous Article
__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"804be":{"name":"Main Accent","parent":-1},"63c2f":{"name":"Accent Dark","parent":"804be","lock":{"saturation":1,"lightness":1}}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"804be":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"},"63c2f":{"val":"rgb(34, 46, 62)","hsl_parent_dependency":{"h":216,"l":0.19,"s":0.29}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"804be":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45,"a":1}},"63c2f":{"val":"rgb(35, 47, 65)","hsl_parent_dependency":{"h":216,"s":0.29,"l":0.19,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Next Article

share this

Đọc thêm về Tuệ Vy

Hầu hết người mới chạy bộ KHÔNG BIẾT những điều này nên họ không chạy được xa hơn

7 Cách thay đổi bản thân để sống hạnh phúc| DOPI360

Tôi đã vượt qua những ÁP LỰC KINH DOANH nhờ xem các video của thầy Phạm Thành Long

Title Goes Here


Get this Free E-Book

Use this bottom section to nudge your visitors.

>