Tháng Mười Một 21

by Tuevy305

Tôi đã vượt qua Áp LỰC KINH DOANH như thế nào? Nhờ xem các video của thầy Phạm Thành Long tôi đã vượt qua được những áp lực trong kinh doanh: áp lực khởi nghiệp, áp lực doanh số, áp lực bán hàng, áp lực của nhân viên kinh doanh. Giờ đây tôi đã vượt qua và sẵn sàng chia sẻ cho các bạn tại video này. Phụ nữ làm kinh doanh phải trải qua vô vàn những khó khăn rào cản khiến họ muốn bỏ cuộc như mọi người xung quanh bảo không làm được đâu, phụ nữ chỉ cần kiếm một tấm chồng rồi ổn định là xong hay đôi khi áp lực lớn nhất lại đến từ chính gia đình những người yêu thương họ nhất và thậm chí có những lúc họ cũng không tin rằng mình có thể làm được.
https://www.youtube.com/watch?v=pzJMbZnk0IA&t=159s
__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"62516":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"62516":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"62516":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"804be":{"name":"Main Accent","parent":-1},"63c2f":{"name":"Accent Dark","parent":"804be","lock":{"saturation":1,"lightness":1}}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"804be":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"},"63c2f":{"val":"rgb(34, 46, 62)","hsl_parent_dependency":{"h":216,"l":0.19,"s":0.29}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"804be":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45,"a":1}},"63c2f":{"val":"rgb(35, 47, 65)","hsl_parent_dependency":{"h":216,"s":0.29,"l":0.19,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Previous Article
__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"804be":{"name":"Main Accent","parent":-1},"63c2f":{"name":"Accent Dark","parent":"804be","lock":{"saturation":1,"lightness":1}}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"804be":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"},"63c2f":{"val":"rgb(34, 46, 62)","hsl_parent_dependency":{"h":216,"l":0.19,"s":0.29}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"804be":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45,"a":1}},"63c2f":{"val":"rgb(35, 47, 65)","hsl_parent_dependency":{"h":216,"s":0.29,"l":0.19,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Next Article

share this

Đọc thêm về Tuệ Vy

Hầu hết người mới chạy bộ KHÔNG BIẾT những điều này nên họ không chạy được xa hơn

7 Cách thay đổi bản thân để sống hạnh phúc| DOPI360

8 Bài học dành cho NGƯỜI KHỞI NGHIỆP nếu không muốn THẤT BẠI

Title Goes Here


Get this Free E-Book

Use this bottom section to nudge your visitors.

>